Når en kører melder sig ind i HMCC, er denne ikke længere "bare" C, B eller A-kører.
Alle medlemmer er ved indmeldelse kat.3, og efter 1 sæson i HMCC vurederes det af talent-udvalg, under hvilken kategori, den enkelte kører hører til. Det kræver altså 1 sæson i K3, uanset hvilken kører man er, for at vise hvad man vil med sin sport og sin nye klub/HMCC
Læs om kriterier under fanerne K3, K2, K1-------->Selvom man starter på Kat.3, får man selvfølgelig intern klubtræning, på det niveau , hvor man paaser bedst ind i træningsmiljø.
  • Eks: Maxi A eller B-kører med gode kører-egenskaber og stor vilje til sin sport= K3, med K1 klubtræning.

 

  • Eks: Nybegynder i micro C80= k3, med k3 klubtræning

 

  • Eks: Mini B-kører med fornuftige kører-egenskaber = K3, med K2 klubtræning.
  •  

Kørerne er selv medbestemmende i forhold til hvilken kategori, den tilhører. Alt det kræves er at denne opfylder de punkter der er for kategori i forhold til VILJE.

Viljen til sin sport & viljen til HMCC

 

Kriterier
og træningsmiljø

Hesselåvej 41c, Skave - 7500 Holstebro
Lav din egen hjemmeside med mono.net