HMCC´s fremtid & visioner
Når det handler om MX og faciliteter til disse er det visionen, at HMCC skal være det naturlige valg i området.
Det er ligeledes visionen, at HMCC er med til at sætte dagsordenen for den fremtidige udvikling af motocross og sportens talent/elitetrup, uden at glemme bredden.

Dette skal ske med kreativitet og engagement fra foreningens ledelse, og derigennem alle udvalg.
Som DMU udlægger det, så er motocross ikke bare en fritidsbeskæftigelse, men også et spørgsmål om identitet, sundhed, ambitioner og socialt sammenhold, så det er alt i alt vores overordnede vision at opfylde dette for alle klubbens medlemmer.

Mål og planer:
Vi har en ide om, at når det handler om motorsport, så ønsker vi rent fysisk at befinde os i centrum i forhold til den udvikling, der måtte ske i fremtiden.
 
Bestyrelsen

HMCC´s bestyrelse tæller 7 medlemmer:
Kontaktoplysninger: Klik på billede

Udvalg

Når man melder sig ind i HMCC, skal man tilkendegive hvor i klubben man har sine interesser,
og man bliver derefter tilknyttet et eller flere af HMCC´s udvalg efter eget ønske.

Grunden hertil er ganske simpel: Klubbens Drift
Som bekendt er motocross en sport, der i klubberne føres frem og løftes op via frivillige og deres indsats. Som medlem af Holstebro Moto Cross Club må man derfor påregne at blive inddraget i disse aktiviteter. Ofte vil disse bestå af bemanding ved løbsafvikling og diverse opgaver vedrørende klubbens daglige drift i årets løb.

For at kunne skabe et overblik over hjælpende hænder og disses interesser er det vigtigt at melde sig som hjæper når klubben behøver det. Det er ikke nødvendigt med stor erfaring inden for disse områder, da vi i HMCC er rigtig gode til at vejlede og hjælpe hinanden.

Download overigt m/opgaver over sæson
Hesselåvej 41c, Skave - 7500 Holstebro
Lav din egen hjemmeside med mono.net