Troldkjærbanen anlægges..

Vanvittig stort arbejde..

Og han kom sørme til at hedde Frederik..

1.klubmesterskab blev kørt april 2001

Det da hvis en par daw siden;)

Den flotte port sættes op..

Carsten Tovborg tv & Stifteren af HMCC Niels Bommer th.

Vinder af klubmesterskab: Brian Randrup, Jimmi Pedersen og Richo Højland..

Vinder af klubmesterskab: Christian Hansen, Anders Brammer og Alexander Ørum..

#1.......... Sådan!!

En Stolt Erling!!

Søren Gade åbner DM A!!

 
I dag, d-16.januar 2012, er det lige præcis 20 år siden, at HMCC blev en realitet.
De første 10 år var uden bane, og faciliteter som I kender i dag..

Den udvikling vi har gennemgået er simpelthen unik..

Holstebro Moto Cross Club historisk

HMCC er en meget ung forening, som eksisterede udelukkende af medlemmer, men uden tilholdssted det første årti.


Den stiftende generalforsamling var d.16. januar 1992, med Niels Bommer, dengang aktive kører, som formand, dog med det forbehold at Bente Bendix, tog sig af alt papirarbejde. Bente var aktiv i motorunionen, så Niels mente dette ville være den bedste løsning, da hun var "inde i" alt det formelle.


Årsagen til beslutningen om at starte egen klub, blev til efter Niels og to andre kørere, var på vej hjem fra et crossløb i Herning. De var blevet irettesat af Herningklubbens daværende formand, og de blev enige om at "han sgu da var et fjols", og umiddelbart efter fulgt af kommentaren "Hvorfor laver vi ikke vores egen klub?"


Drengene vidste at Holstebro-tilknyttede Bente Bendix, havde samme mening om mange ting i dansk motocross og de viderebragte hende ideen om at starte en crossklub i Holstebro.

Bente lovede at stå for alle formaliteter og papirarbejde, hvis drengene kunne stille de 25 medlemmer det ville kræve at starte en forening. Den var de med på, og jagten begyndte. De kontaktede deres nærmeste crossvenner fra området, og inden længe var de klar over at en motocrossklub i Holstebro kunne blive en realitet.


To dage inden den jyske motorunion skulle holde repræsentantskabsmøde, og dermed kunne godkende Holstebro klubben, manglede de stadig et par medlemmer for at nå de 25. Drengene tog derfor telefonen og både tanter, onkler og bedstemødre fik et opkald, og en bøn om at blive medlem i deres lille forening.


Det lykkedes. Holstebro Moto Cross Club var nu en realitet. 16/1 1992


Det må betegnes at have været en lille succes allerede fra begyndelsen, selvom foreningen ikke havde egen bane eller andre faciliteter. Egen bane fik man dog, i form af en micro-bane, der blev oprettet på nogle jorde tilhørende Bendix-familien i Idom, lidt udenfor Holstebro.


Banen var forbeholdt de aller mindste kørere og klubnavnet HMCC, var i nogle år også betegnelsen for "Holstebro Micro Cross Club".


Klubbens maxi-kørere måtte stadig køre ud på andre baner for at dyrke deres sport. Specielt blev banen i Lemvig benyttet til HMCC´s klubmesterskaber, og banen i Aulum for træningsaftener.


Kommunen anviste i 1993, HMCC et stykke jord til en bane uden for Holstebro.

Man takkede nej da "Området var flad som en pandekage og forbeholdt mange restriktioner"


Foreningen havde således gennem de 10 år som bane-løs klub, ikke et fast tilhørssted at samles i, og benyttede derfor deres private hjem for møder og samlinger. Eneste talerør, var medlemsbladet, som blev døbt "forhjulet", og denne blev i starten sendt til alle medlemmer hver måned. Efter kort tid over gik den til at blive sendt månedligt i sæson, og ca. to gange i vinterperiode.


Efter 5 sæsoner på formandsposten, overlod Niels hvervet til Erling Mølgård, far til kører, i 1996. Erling var få år forinden blevet tilknyttet bestyrelsen i HMCC og han stod for en del af baneklargøring i Lemvig.


Det blev med tiden klart for HMCC´s bestyrelse, at det ikke var holdbart med en crossklub uden bane, og man forsøgte igen at indlede dialog med kommunen, og håbede man kunne blive enige om en egnet plads til et motocross-anlæg. Efter megen overvejelse fra Holstebro Kommune blev HMCC igen tildelt det selvsamme areal, man før havde takket nej til, ca. 12 km fra Holstebro, i en lille by ved navn Skave, hvor allerede en speedwaybane havde fået etableret sig. Man takkede nu ja.

Jorden til banen blev overdraget i dec. 1999 og byggetilladelsen var i orden fra 1. feb. år 2000.


Nu gik det pludseligt stærkt med opbygning af baneanlæg. Det første spadestik blev taget umiddelbart efter at tilladelsen var i hus.


Det er ikke bare sådan at anlægge en crossbane, hvor man skal tage stilling til reglement, restriktioner og alles mening om layout. Men det lykkedes og banen åbner for træning 1. marts 2001, godt et år efter påbegyndelse af opbygning. .


Holstebro Moto Cross Club havde således i år, 2011, ti års jubilæum som crossklub med egen bane, som blev døbt Troldkjær, efter egennavn i lokalområdet.


Da man allerede havde erfaring med klubløb og arrangerede trials, på forskellige naturområder, var man ret hurtig til at få gang i disse på den nyanlagte bane.


Første klubmesterskab(egne kørere) blev således afviklet få uger efter åbning af banen, d. 3. april 2001.


Banen i Idom og betegnelsen Holstebro Micro Cross Club, nedlagde man og nu var alle medlemmer samlet. Det der engang var visionen om en crossklub i Holstebro, var nu opfyldt.


5 måneder senere, 15.september 2001, var klubben tildelt det første løb under JMU.


Det blev dog først 11. maj 2002, at klubben havde sit officielle åbningsløb.


Siden da, gik det rigtig stærkt, og klubben kan i dag, efter 10 år med eget baneanlæg, bryste sig af at have været den officielle vært ved:

1 x Internationalt løb, EM, hvor HMCC blev udvalgt som vært, blandt Europas klubber.

6 x DM A (Kongeklassen)

3 x DM B

3 x DM (micro, mini, OB)

9 x Jysk/fynsk mesterskab

17 x Pokalløb

Og 1 svensk cup fordelt over en weekend.

(Egne klubmesterskaber/trials ikke medregnet)

Disse tal er uhørt flotte for så ung en klub indenfor dansk motocross. 40 løb over 10 år.


Fra klubbens start i 92, har dets kørere gjort det lige så flot, og der er flere jyske mestre og danske mestre der har HMCC som tilhørsklub. Kørere der ligeledes har deltaget i store internationale løb, som EM og VM.


Erling Mølgaard overlod 5. februar 2011, formandsposten til undertegnede, Linette Pedersen, og han betegner dette som et naturligt skridt på vej mod fremtiden.

 

Jeg glæder mig til at dele denne fremtid med jer alle!!
STORT TILLYKKE til jer alle, med jubilæet og alt det I har opnået i de 20 år..

Kærlig hilsen Linette 

ØH JA..... :)

Danmarks smukkeste motocrossbane!!

Hesselåvej 41c, Skave - 7500 Holstebro
Lav din egen hjemmeside med mono.net