Aprilsnar 2011

Videnskab i vejen for HMCC:

Omlægning af HMCC´s banespor og tiltænk fornyelse, tvinger nu klubben til at måtte flytte anlægget pga. en lille mikroskopisk alge, der ifølge medicinalfirmaet Lundbeck kan blive til en kæmpe landvinding i løbet af få år.

Liv i det flydende ler
Undergrunden i området omkring Skave gemmer på et helt specielt jordlag, som består af flydende ler. Denne type ler findes ikke andre steder på kloden og stammer tilbage fra den sidste istid, hvor leret blev aflejret i området i den periode, hvor isbræmmen skabte Limfjorden. Det pågældende lerlag har altid haft indflydelse på byggerier her på egnen, idet fundering kræver noget ekstra, simpelt hen fordi leret hele tiden er i bevægelse. Men nu giver det ekstraordinære problemer, fordi man under omlægningen har fundet liv i lerlaget.

En ubetydelig alge
”Det, vi har fundet efter analyser af jordlaget ved banen, er den mikroskopiske alge fragilariophyceae”, oplyser seniorforsker Nanco Hefting fra medicinalfirmaet Lundbeck i Valby.

”Det interessante ved denne alge er, at forsøg viser, vi kan udtrække et stof, der kan kurere en meget sjælden sygdom, fungis fungera, der som udgangspunkt sætter sig på øjnene og siden hen udvikler sig til angreb på menneskehjernen på den smittede patient, hvis ikke vedkommende får noget af den medicin, vi kan fremstille på basis af fragilariophyceae.
Vi vil gerne forske videre for at finde ud af, om det lader sig gøre at fremstille dette stof ad kunstig vej, så derfor er det altafgørende at vi får tilstrækkelig med alger med hjem til laboratoriet på Lundbeck. Det er altafgørende men besværes af, at det er meget, meget små mængder af algen, der findes ovre i Midtjylland. Vi har derfor af videnskabelige årsager fået brugen af banen i Skave stoppet”, fortæller Hefting videre og understreger, at han og hele Lundbeck koncernen er meget kede af, at deres indgriben kommer til at gå ud over motorsporten, som i forvejen ikke har det for nemt i Danmark.
 
Chokerende for HMCC
”I klubben er vi chokerede over beslutningen. Men vi vil kæmpe for at få den omgjort”, siger Klubbens formand, Linette Pedersen og oplyser, at hun selv og bestyrelsen tidlig i dag fredag den 1. april drog til København, for at argumentere for, a tbanen får lov til at fortsætte. Som alternativ vil Holstebro Moto Cross Club i samarbejde med Kommunen lave en udgravning i området på og omkring speedwaybanen. Et område, hvor der skulle være lige så gode mulighed for at støde på det flydende ler.
Hesselåvej 41c, Skave - 7500 Holstebro
Lav din egen hjemmeside med mono.net